• Home
  • Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracownika

młodocianego

Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

  • I rok nauki – nie mniej niż 8 %
  • II rok nauki – nie mniej niż 9 %
  • III Rok nauki – nie mniej niż 10 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Stawki za m-c III-V 2024 r.

KlasaWynagrodzenie brutto   
   
I603,23     
II678,63     
III754,04     
Skip to content