• Home
  • Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracownika

młodocianego

Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

  • I rok nauki – nie mniej niż 5 %
  • II rok nauki – nie mniej niż 6 %
  • III Rok nauki – nie mniej niż 7 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Stawki za m-c IX 2022 r.-XI 2022r.

KlasaWynagrodzenie bruttoPotrącenia

Razem

potrąc.

ubezp.

Wynagr.

Netto

(do wypłaty)

ubezp.  emeryt.

9,76 %

ubezp. rent.

1,5%

ubezp. chorob.

2,45%

I307,8130,044,627,5442,20265,61
II369,3836,055,549,0550,64318,74
III430,9442,066,4610,5659,08371,86