• Home
  • Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracownika

młodocianego

Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

  • I rok nauki – nie mniej niż 5 %
  • II rok nauki – nie mniej niż 6 %
  • III Rok nauki – nie mniej niż 7 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Stawki za m-c XII 2022 r.-II 2023 r.

KlasaWynagrodzenie bruttoPotrącenia

Razem

potrąc.

ubezp.

Wynagr.

Netto

(do wypłaty)

ubezp.  emeryt.

9,76 %

ubezp. rent.

1,5%

ubezp. chorob.

2,45%

I324,0331,634,867,9444,43279,60
II388,8437,955,839,5353,31335,53
III453,6544,286,8011,1162,19391,46
Skip to content