• Home
  • Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracownika

młodocianego

Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

  • I rok nauki – nie mniej niż 5 %
  • II rok nauki – nie mniej niż 6 %
  • III Rok nauki – nie mniej niż 7 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Stawki za m-c VI – VIII 2023 r.

KlasaWynagrodzenie bruttoPotrącenia

Razem

potrąc.

ubezp.

Wynagr.

Netto

(do wypłaty)

ubezp.  emeryt.

9,76 %

ubezp. rent.

1,5%

ubezp. chorob.

2,45%

I356,2134,775,348,7348,84307,37
II427,46

41,72

6,4110,4758,60368,86
III498,7048,677,4812,2268,37430,33
Skip to content