Zarząd

Cechu

Starszy Cechu – Mazur Władysław
Podstarszy Cechu – Kawka Tadeusz
Sekretarz – Czenczek Józef
Członek Zarządu – Leśniak Artur
Członek Zarządu – Grzych Teresa

Komisja

Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Krempa Marta
Członek Komisji – Jasiński Aleksander
Członek Komisji – Gładysek Halina

Skip to content