Egzaminy

Opłaty

Opłata wynosi :

– egzamin czeladniczy – 969,46 zł.,

– egzamin mistrzowski – 1938,94 zł.,

Opłatę należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.

Skip to content