Egzaminy

Opłaty

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 870,25 zł, którą należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.

Skip to content