cech_mielec@o2.pl ul. Krótka 1, 39-300 Mielec +48 17 773 11 79

PRZYSTĄP DO NAS

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO CECHU...

Czytaj więcej

Ośrodek Szkoleniowy

Przeczytaj o wszystkich dostępnych kursach...

czytaj więcej...

Aktualności

Ogłoszenia i Komunikaty

Egzaminy

Mistrzowskie, Czeladnicze, Sprawdzające

PRAKTYKI MŁODOCIANYCH PRACOWNIKOW

PRAKTYKI MŁODOCIANYCH PRACOWNIKOW

Oferty - edukacyjne

Oferty - edukacyjne

CECH MIELEC

Przystąp do naszego

CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu działa na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle, ustawy o organizacjach pracodawców oraz Statutu, jako dobrowolny związek pracodawców w zakresie rzemiosł różnych. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie oraz Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Mielcu.

Cech zrzesza ponad 240 pracodawców z różnych branż. W ramach naszego Cechu przy współpracy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie powoływane są grupy pracodawców działających w tej samej branży celem realizacji przedsięwzięć wymagających aktywnego zaangażowania jego członków dla osiągania postawionych przez organizację celów.

CECH MIELEC

Kształcenie Młodocianych

EGZAMINY

Mistrzowskie, Czeladnicze, Sprawdzające

Egzaminy

Mistrzowskie, Czeladzkie, Sprawdzające

Terminarz Egzaminów

Egzaminy zostaną przeprowadzone do..

Terminarz Egzaminów

Egzaminy zostaną przeprowadzone do..

Refundacja

Zawarcie umowy o refundacje

Refundacja

Zawarcie umowy o refundacje

Opłaty

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi..

Opłaty

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi..

Akty prawne

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Akty prawne

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zakładów

szkolących

Wykaz zakładów

szkolących

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty

SzYBKI KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content