PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNCYCH W MIELCU w latach 2022 – 2023 realizuje zadania publiczne w ramach Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym.

Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu realizuje dwa zadania publiczne finansowane z ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030.

I ZADANIE PUBLICZNE – „CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU- Modernizacja i rozwój” – wartość finansowania zadania  55325.00 zł .

Przedmiotem zadania jest wzmocnienie Cechu w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Kluczowym celem zadania jest rozwój potencjału infrastrukturalnego poprzez doposażenie Cechu w sprzęt IT oraz rozwój potencjału organizacyjnego poprzez przeszkolenie przedstawicieli i pracowników Cechu , doradztwo gospodarcze oraz modernizacja strony zgodnie z wytycznymi WCaG 1 AA.

II ZADANIE PUBLICZNE – „Promocja kształcenia dualnego na terenie działania Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu” –  wartość finansowania zadania  – 110075.00 zł.

Przedmiotem zadania jest wzmocnienie Cechu w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Kluczowym celem zadania jest rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła poprzez konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków Cechu oraz działania promujące kształcenie zawodowe.

Skip to content