Egzaminy

Terminarz

Egzaminy zostaną przeprowadzone do 31.05.2022 roku.

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu informuje, iż egzaminy czeladnicze w tym roku, odbędą się w następujących terminach:

Poniższe terminy mogą ulec zmianie w związku z obecnie panującą sytuacją.

Pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kończący praktyczną naukę zawodu w VIII 2022:

NAZWA ZAWODU

TERMIN EGZAMINU

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

EGZAMIN USTNY

EGZAMIN PISEMNY

FRYZJER

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

25.05.2022 r. godz. 8.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

25.05.2022 r. godz. 11.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

25.05.2022 r. godz. 11.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

KUCHARZ

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(egzamin ustny i praktyczny – każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

25.05.2022 r. godz. 14.00

AULA – ZST w Mielcu,

 ul. Jagiellończyka 3

ELEKTRONIK

25.05.2022 r. godz.  8.00 (egzamin praktyczny, ustny i pisemny)

AULA- ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

ELEKTROMECHANIK

25.05.2022 r. godz.  8.00 (egzamin praktyczny, ustny i pisemny)

AULA- ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

ELEKTRYK

25.05.2022 r. godz.  8.00 (egzamin praktyczny, ustny i pisemny)

AULA- ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

26.05.2022 r. godz. 8.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MONTER ZABUDOWY

 I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

26.05.2022 r. godz. 11.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

26.05.2022 r. godz. 11.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

CUKIERNIK

Należy umówić się indywidulanie

i wykonać egzamin

do dnia 30.04.2022 r.

19.04.2022 r. od godz. 8.00

(każdy zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu)

Sale warsztatów szkolnych ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

26.05.2022 r. godz. 11.00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

STOLARZ

26.05.2022 r. godz. 11.00 (ustny i pisemny)

 

Po skierowania na egzamin praktyczny, pracownicy młodociani winni się zgłaszać w terminie podanym przez Cechy podczas zapisów na egzamin,

Nabór osób na egzaminy rozpoczyna się od 02.01.2022 roku w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1.

Skip to content