Egzaminy

Terminarz

Egzaminy zostaną przeprowadzone do 31.05.2023 roku.

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu informuje, iż egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w tym roku, odbędą się w następujących terminach:

Pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kończący praktyczną naukę zawodu w VIII 2023:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW CZELADNICZYCH 2023 R.

NAZWA ZAWODU
EGZAMIN USTNY
EGZAMIN PISEMNY
CUKIERNIK
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24 

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

FRYZJER
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

KUCHARZ
28.03.2023 r. (egzamin ustny i praktyczny – 
godziny wyznaczone indywidualnie)

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1

19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
11.04.2023 r., godz. 8:00

ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24

(sale warsztatów szkolnych)

19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

STOLARZ
19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu,

ul. Jagiellończyka 3

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MISTRZOWSKICH 2023 R.

ZAWÓD
EGZAMIN USTNY I PISEMNY
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYK. W BUDOWNICTWIE
19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
19.05.2023 r., godz. 8:00

AULA – ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

FRYZJER
19.05.2023 r., godz. 11:00

AULA – ZST w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

Po skierowania na egzamin praktyczny, pracownicy młodociani winni się zgłaszać w terminie podanym przez Cechy podczas zapisów na egzamin,

Nabór osób na egzaminy rozpoczyna się od 02.01.2023 roku w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1.

Skip to content