Ośrodek Szkoleniowy

Kursy

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu powstał w 2014 roku. Jest on niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych prze Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ośrodek Szkoleniowy organizuje min. kursy pedagogiczne jak również szkolenia z zakresu wiedzy bhp i ppoż.

Kursy

Pedagogiczne

Kursy

Pedagogiczne

Ośrodek Szkoleniowy

kursy pedagogiczne

Ośrodek Szkoleniowy Cechu organizuje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu skierowany jest do osób, którzy chcą uzyskać wiedze i umiejętności do pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu, natomiast kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia skierowany jest do osób którzy chcą uzyskać wiedze i umiejętności do pracy jako wykładowca na kursach i szkoleniach w pozaszkolnych formach kształcenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki w zakładzie pracy jak również wykładów czy kursów.

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY W RZESZOWIE.

Program kursu:

  • podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy- 5 godzin,
  • elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”- 8 godzin,
  • metodyka praktycznej nauki zawodu- 27 godzin,
  • umiejętności dydaktyczne- 8 godzin.

Kurs obejmuje łącznie 48 godzin lekcyjnych.

Kończy się on egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1, w systemie weekendowym lub na tygodniu w godzinach popołudniowych (do ustalenia na spotkaniu organizacyjnym) około 12 spotkań.

Koszt kursu to 870 zł.

Wymagania dla uczestników kursu określa § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. Poz. 391)

Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy:
osobiście: Biuro Cechu w Mielcu, ul. Krótka 1
telefonicznie: 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Kursy

kadry i płace

Kursy

kadry i płace

Ośrodek Szkoleniowy

kurs kadry i płace

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu organizuje kursy kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa.
Kurs obejmuje min. elementy prawa pracy, system wynagrodzeń, dokumentację płacowo-kadrowa oraz system ubezpieczeń społecznych.

Wymiar kursu kadry i płace – 70 godzin.

Koszt kursu – 880 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

Kursy

Pozostałe

Kursy

Pozostałe

Ośrodek Szkoleniowy

Pozostałe

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu ma możliwość zorganizowania każdego kursu zawodowego lub kompetencyjnego, jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych osób.

Skip to content