ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-06-13

KURS PEDAGOGICZNY- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, informuje, iż 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętne osoby serdecznie zapraszamy.

2019-05-20

Szkolenie pracodawców wyk. zadania służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-05-20

Kurs BHP!

Trwa nabór na kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 773 11 79 lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Krótkiej 1.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Kurs BHPOśrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje szkolenia okresowe dla:
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (16 godzin) przeprowadzany w formie kursu, szkolenie ważne 5 lat. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,a także ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (8 godzin) przeprowadzany
  w formie instruktażu, szkolenie ważne 3 lata. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 • dla pracowników administracyjno-biurowych (8 godzin) przeprowadzany w formie seminarium, szkolenie ważne 6 lat. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  a) ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  b) metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  c) postępowanie w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.
  Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić, w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.


Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje również szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie trwa 64 godziny. Pracodawca mający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca, który wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium.
.


Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje także szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia okresowego pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)przepisów prawnych dotyczących bhp,
b)analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c)organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,
d)pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie zorganizowane będzie w formie kursu i samokształcenia kierowanego.


Bliższe informacje dotyczące szkoleń i płatności można uzyskać w Biurze Cechu ul. Krótka 1, osobiście czy też telefonicznie pod numerem 17 773 11 79.