ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-02-13

STAŻE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w ramach, których oferowane są szkolenia i płatne staże dla osób bezrobotnych.
Więcej informacji pod adresem: http://kariera.ida-system.pl/
oraz http://www.kwalifkacje.ida-system.pl/

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

2018-07-17

Uwaga! trwa nabór na kurs pedagogiczny!

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU ogłasza nabór 80 godzinny kurs pedagogiczny dla:
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Koszt kursu wraz z egzaminem to 750,00 złotych.
Kurs pedagogiczny jest nieodnawialny!
Zrobiony raz, ważny jest na całe życie! Bliższe informacje i zapisy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2017-11-08

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu ogłasza nabór na szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Więcej informacji w zakładce kursy, szkolenia jak również pod nr telefonu 17 773 11 79.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

Egzamin czeladniczy dla uczniów– pracowników młodocianych

EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW – PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCHOsoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, składa w Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu następujące dokumenty:


Uczeń, który ma praktykę szkolną:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w biurze Cechu lub w zakładce "dokumenty do pobrania"),
 • dowód osobisty (do wglądu) lub akt urodzenia, paszport,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie ze szkoły w jakim zawodzie odbywa praktykę i w jakim okresie,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (w dniu rozdania świadectw).


Pracownik młodociany odbywający naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w biurze Cechu lub w zakładce „dokumenty do pobrania”),
 • dowód osobisty (do wglądu), lub akt urodzenia, paszport,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • kopia umowy o prace w celu przygotowania zawodowego, lub umów jeżeli praktyczna nauka odbywała się w więcej niż jednym zakładzie,
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (zaświadczenie do wybrania w Cechu dla pracownika młodocianego mającego praktyki w zakładzie zrzeszonym w Cechu) oraz świadectwa pracy z poprzednich praktyk (jeżeli były zmieniane miejsca praktyk),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (w dniu rozdania świadectw).

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 761,00 zł, którą należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:


Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360


Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.