ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-06-13

KURS PEDAGOGICZNY- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, informuje, iż 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętne osoby serdecznie zapraszamy.

2019-05-20

Szkolenie pracodawców wyk. zadania służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-05-20

Kurs BHP!

Trwa nabór na kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 773 11 79 lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Krótkiej 1.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Egzamin czeladniczy dla uczniów– pracowników młodocianych

EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW – PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCHOsoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, składa w Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu następujące dokumenty:


Uczeń, który ma praktykę szkolną:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w biurze Cechu lub w zakładce "dokumenty do pobrania"),
 • dowód osobisty (do wglądu) lub akt urodzenia, paszport,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie ze szkoły w jakim zawodzie odbywa praktykę i w jakim okresie,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (w dniu rozdania świadectw).


Pracownik młodociany odbywający naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w biurze Cechu lub w zakładce „dokumenty do pobrania”),
 • dowód osobisty (do wglądu), lub akt urodzenia, paszport,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • kopia umowy o prace w celu przygotowania zawodowego, lub umów jeżeli praktyczna nauka odbywała się w więcej niż jednym zakładzie,
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (zaświadczenie do wybrania w Cechu dla pracownika młodocianego mającego praktyki w zakładzie zrzeszonym w Cechu) oraz świadectwa pracy z poprzednich praktyk (jeżeli były zmieniane miejsca praktyk),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (w dniu rozdania świadectw).

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 761,00 zł, którą należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:


Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360


Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.