ul. Krótka 1, 39-300 Mielec +48 17 773 11 79 cech_mielec@o2.pl

  • Home
  • KONKURS pt. “ZAWODY RZEMIEŚLNICZE W MOIM ŚRODOWISKU”

KONKURS

  1. „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku” dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania Cechu                                                               

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkurs pt. „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku”.

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu działania Cechu.

Celem konkursu jest min. pogłębianie wiedzy, kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i pracy zawodowej, popularyzacja zawodów rzemieślniczych i rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży.

Poznając różne zawody, młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.

Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie pracy plastycznej, nagrania filmu lub wykonania fotografii wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Istotne jest to, że kształcenie dualne tj. nauka w szkole branżowej i w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki edukacyjnej. Wręcz przeciwnie, powinno dążyć się do upowszechnienia kariery zawodowej prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym po wcześniejszym ukończeniu szkoły branżowej lub technikum.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie:

  • pracy plastycznej – dla uczniów z klas I- IV,
  • nagranie filmu lub stworzenie pracy fotograficznej- dla uczniów z klas V- VIII,

przedstawiającej wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego.

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin oraz załączniki znajdują się w zakładce do-pobrania

 

 

Skip to content