ul. Krótka 1, 39-300 Mielec +48 17 773 11 79 cech_mielec@o2.pl

  • Home
  • XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs rozgrywany będzie pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy – przebiega on w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnokrajowym. Na szczeblu regionalnym Konkurs odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. (środa) godz. 10:00 w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie posiadający aktualną umowę o pracę w celu nauki zawodu i odbywający tę naukę w zakładach zrzeszonych w Cechu.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15.09.2022 r. (czwartek) w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu.