ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-06-13

KURS PEDAGOGICZNY- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, informuje, iż 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętne osoby serdecznie zapraszamy.

2019-05-20

Szkolenie pracodawców wyk. zadania służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-05-20

Kurs BHP!

Trwa nabór na kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 773 11 79 lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Krótkiej 1.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

KURS PEDAGOGICZNY

KURSY PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs skierowany jest dla osób, którzy chcą uzyskać wiedze i umiejętności do pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki w zakładzie pracy.


Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY W RZESZOWIE
.
 
Program kursu:


  • wybrane zagadnienia z pedagogiki (13 godzin),
  • zagadnienia z psychologii i psychologii pracy (20 godzin),
  • podstawy dydaktyki zawodowej i metodyki zajęć praktycznych (37 godzin),
  • warsztaty umiejętności pedagogiczno wychowawczych (10 godzin).


Kurs obejmuje łącznie 80 godzin lekcyjnych.

Kończy się on egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1, w systemie weekendowym (sobota, niedziela lub na tygodniu w godzinach popołudniowych - do ustalenia na spotkaniu organizacyjnym) około 14 spotkań.

Koszt kursu to 750 zł.

Wymagania dla uczestników kursu określa § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy:
osobiście: Biuro Cechu w Mielcu, ul. Krótka 1
telefonicznie: 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl