ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-06-13

KURS PEDAGOGICZNY- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, informuje, iż 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętne osoby serdecznie zapraszamy.

2019-05-20

Szkolenie pracodawców wyk. zadania służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-05-20

Kurs BHP!

Trwa nabór na kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 773 11 79 lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Krótkiej 1.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Przystąp do naszego Cechu

PRZYSTĄP DO NASZEGO CECHU


Zasady Przynależności


Zgodnie ze statutem Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu członkami naszej organizacji mogą, być rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie całej Polski, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych niespełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.


Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 92 z późn. zm.)

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej wraz z załącznikami. Deklaracja przynależności w zakładce „dokumenty do pobrania”.


Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.


DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA CZŁONKA CECHU


Do Cechu należy dostarczyć:

 • deklaracje przynależności,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg KRS (kopia),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kopia),
 • decyzja o nadaniu NIP (kopia),
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu BHP (kopia).

W PRZYPADKU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DODATKOWO WYMAGANY JEST:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (kopia – oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu).

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest do płacenia miesięcznej składki, ustalonej przez Walne Zgromadzenie (obecnie 12-20 zł), w zależności czy członkiem Cechu jest osoba szkoląca pracowników młodocianych, czy też nie.


Od naszych członków oczekujemy, poza regularnym płaceniem składek, aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu oraz pomocy i współpracy przy realizacji działań statutowych.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO CECHU


W ramach opłacanej składki Cechowej, świadczymy następujące usługi:

 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • sporządzamy listy płac zatrudnionym pracownikom młodocianym oraz pomagamy w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentacji związanej z refundacją,
 • świadczymy usługi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników (tytuły mistrza, czeladnika, kursy pedagogiczne, BHP, i inne.,
 • prowadzimy obsługę informacyjną dla członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
 • udzielamy członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji.

Więcej informacji na temat przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu pod numerem telefonu: biuro Cechu – tel. 17 773 11 79 lub cech_mielec@o2.pl