ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-02-13

STAŻE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w ramach, których oferowane są szkolenia i płatne staże dla osób bezrobotnych.
Więcej informacji pod adresem: http://kariera.ida-system.pl/
oraz http://www.kwalifkacje.ida-system.pl/

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

2018-07-17

Uwaga! trwa nabór na kurs pedagogiczny!

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU ogłasza nabór 80 godzinny kurs pedagogiczny dla:
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Koszt kursu wraz z egzaminem to 750,00 złotych.
Kurs pedagogiczny jest nieodnawialny!
Zrobiony raz, ważny jest na całe życie! Bliższe informacje i zapisy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2017-11-08

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu ogłasza nabór na szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Więcej informacji w zakładce kursy, szkolenia jak również pod nr telefonu 17 773 11 79.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

Przystąp do naszego Cechu

PRZYSTĄP DO NASZEGO CECHU


Zasady Przynależności


Zgodnie ze statutem Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu członkami naszej organizacji mogą, być rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie całej Polski, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych niespełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.


Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 92 z późn. zm.)

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej wraz z załącznikami. Deklaracja przynależności w zakładce „dokumenty do pobrania”.


Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.


DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA CZŁONKA CECHU


Do Cechu należy dostarczyć:

 • deklaracje przynależności,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg KRS (kopia),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kopia),
 • decyzja o nadaniu NIP (kopia),
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu BHP (kopia).

W PRZYPADKU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DODATKOWO WYMAGANY JEST:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (kopia – oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu).

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest do płacenia miesięcznej składki, ustalonej przez Walne Zgromadzenie (obecnie 12-20 zł), w zależności czy członkiem Cechu jest osoba szkoląca pracowników młodocianych, czy też nie.


Od naszych członków oczekujemy, poza regularnym płaceniem składek, aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu oraz pomocy i współpracy przy realizacji działań statutowych.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO CECHU


W ramach opłacanej składki Cechowej, świadczymy następujące usługi:

 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • sporządzamy listy płac zatrudnionym pracownikom młodocianym oraz pomagamy w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentacji związanej z refundacją,
 • świadczymy usługi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników (tytuły mistrza, czeladnika, kursy pedagogiczne, BHP, i inne.,
 • prowadzimy obsługę informacyjną dla członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
 • udzielamy członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji.

Więcej informacji na temat przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu pod numerem telefonu: biuro Cechu – tel. 17 773 11 79 lub cech_mielec@o2.pl